Birou Judecatoresc Birou Judecatoresc Birou Judecatoresc Birou Judecatoresc


Biroul Executorului Judecatoresc Cerbulescu Constantin presteaza servicii de executare silita impotriva debitorilor in temeiul unor titluri executorii, ale dispozitiilor Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti cu modificarile ulterioare si ale Codului de procedura civila, comunicarea actelor de procedura, recuperari de creante, evacuari, puneri in posesie, executari silite mobiliare si imobiliare.

Protocoalele de colaborare cu autoritati ale administratiei publice centrale si locale asigura realizarea in conditii optime a intereselor dumneavoastra legitime.
Politica de onorarii asigura punerea in practica a dispozitiilor instantelor de judecata, sumele avansate pentru executarea silita fiind recuperate de la debitor.

Efortul de a invata, inova si de a ne perfectiona continuu este o obligatie derivata din dreptul clientilor nostri de a solicita ca standardele cel mai inalte de calitate sa devina semnul distinctiv al activitatii noastre.